Informace o ochraně osobních údajů

KDO JSME

Obchodní název společnosti: Inexes s.r.o.
Jednatel společnosti: David Vodička
Identifikační číslo společnosti: 28163184
Sídlo společnosti: Před Skalkami I 3187/3, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
Naše internetová adresa: www.inexes.cz

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ

COOKIES

Ke měření, analýze návštěvnosti a zabezpečení našich webových stránek využíváme soubory „cookies“. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv osobních údajů nebo k identifikaci konkrétní osoby mají však význam pro ochranu soukromí. Správu a nastavení cookies podporují webové prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek.

Jaké data zpracováváme?

  • IP adresa
  • soubory cookies (v případě online služeb)
  • případně jiný online identifikátor

Možnosti nastavení správy cookies pro hlavní internetové prohlížeče:

Chrome
Edge
Firefox

Při každé návštěvě našeho webu si analytické softwarové nástroje ukládají anonymní cookies a pro tyto účely využíváme nástroje těchto partnerů:

  • Nástroj Google Analytics od společnosti Google, který nám umožňuje získávat statistická data o uživatelích našeho webu. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde.
  • Nástroj Albacross od společnosti Albacross Nordic AB, který nám slouží k identifikace obchodních příležitostí a cílení reklamních kampaní. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde.

Upozorňujeme, že tito partneři mohou tyto údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používáte jejich služby. Tyto cookies jsou přímo řízeny partnery a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout a pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné je zablokovat zde.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, který umožňuje zákazníkům odeslat zprávu jednateli naší společnosti. V případě odeslání zprávy prostřednictvím tohoto formuláře, budeme zpracovávat Vaši emailovou adresu, Vaše jméno a případně Vaše příjmení zadané Vámi do formuláře. Emailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora a odesílatele zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz. Odesílatel zprávy uděluje souhlas na zpracování osobních údajů po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodlouží.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  • Jméno, případně příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo (zcela vyjimečně pokud ho uživatel dobrovolně napíše do zprávy)

S KÝM SDÍLÍME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Marketica s.r.o., avšak osobní údaje pro naší společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel webhostingu, společnost ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ:25115804;
  • poskytovatel nástrojů pro identifikaci obchodních příležitostí, společnost Albacross Nordic AB, se sídlem Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Švédsko, IČ:556942-7338

Upozorňujeme, že tito zpracovatelé mohou získané údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používate jejich služby.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje nechceme uchovávat po dobu delší než je nezbytná, takže si je ponecháváme jenom tak dlouho, abychom splnili účel, pro který jsme je získali. Když už je nepotřebujeme, přijímáme kroky k jejich likvidaci, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat delší dobu. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu 6 měsíců od získání těchto údajů. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou měnit své uživatelské jméno). Administrátoři webových stránek také mohou tyto informace zobrazit a upravovat.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to například zasláním dopisu nebo emailu na adresu mail@inexes.cz. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím využijte kontaktního formuláře na našich webových stránkách, nebo nás můžete kontaktovat písemně na naší adrese: Inexes s.r.o., Před Skalkami I 3187/3, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, k rukám jednatele společnosti pana Davida Vodičky. Chceme Vás upozornit, že z bezpečnostních důvodů můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.