: Profesionální tvorba www stránek, e-shopů a webových aplikací. Poskytujeme služby internetového marketingu s důrazem na SEO optimalizaci a PPC a bannerové kampaně.


Vizuální identita firmy – značka, logo, logotyp ...


Všechno kolem sebe vědomě i nevědomě hodnotíme a pamatujeme si podle toho, jak to vypadá a jak to na nás působí. Marketingová komunikace v tom není žádnou výjimkou.Žijeme ve světě značek a symbolů, které nás obklopují doslova na každém kroku a soupeří o naši pozornost. Značka proto musí firmu jednoznačně identifikovat a odlišit ji nejen od konkurence, ale i celkově. Značka zkrátka představuje vizuální podpis společnosti a měla by u lidí ihned vyvolat přesné a požadované asociace a představy.

Co je kvalitní logo?

Nejde jen o to, aby vaše logo mělo zajímavý nápad nebo „hezkou“ barvou. Kvalitní logo musí splňovat řadu důležitých bodů napříč oblastmi, jako je estetika, technické zpracování, reprodukovatelnost a jiné. Jen tak využijete vizuální sílu značky naplno a svou firmu jasně odlišíte.

Kvalitní logo musí splňovat následující body:

  • Originalita a estetická hodnota
  • Jednoduchost (a s ní spojená zkonstruovatelnost)
  • Jednoznačnost
  • Dokonalost grafického projevu
  • Vyrovnanost grafických prvků (logo musí jít maximálně zmenšit i zvětšit)
  • Černobílé a plastické provedení
  • Aplikovatelnost v různých materiálech

Splňuje-li vaše logo uvedené body, pak designer odvedl dobrou práci a vy se můžete v klidu soustředit na jiné oblasti marketingu.

V jednotě je síla

K logu a jeho aplikaci patří také další prvky, jako je typografie, barvy nebo třeba druhy papíru použité pro vizitky, obchodní dopisy a jiné tiskoviny. Celou tuto oblast označujeme jako vizuální identitu firmy nebo jako korporátní design.

Samozřejmostí jsou závazná pravidla pro užití veškerých prvků. Co, kdy, kde, jak ano, a jak ne, to je alfa a omega pro intenzivní a jednotné působení vizuálu firmy. 

Pokud vizuální styl působí, jak má, zesiluje nejen význam a pozici společnosti na trhu pro vnější cílové skupiny (zákazníci, obchodní partneři nebo média), ale je zároveň důležitou složkou identifikace zaměstnanců s firmou a jejími hodnotami i cíli.

Jak se tvoří vizuální styl?

Jedná se o náročný proces, v němž hraje roli nejen technická zručnost vizuálního designéra, ale také jeho estetické cítění, talent stejně jako všeobecný kulturní rozhled.

Důležitá je hlavně celková koncepce. Ta může vzniknout až po tom, co se její tvůrce dokonale seznámí se subjektem, jeho hodnotami a produkty a provede důkladný monitoring vizuálu konkurenčních firem. Není nic horšího, než když na konci procesu tvorby zjistíte, že téměř shodnou ideu i její řešení používá jiná firma.

Pokud dokáže designér vytvořit koncept a dát mu adekvátní vizuální podobu, vznikne ideově i esteticky jednotné logo, které vyvolává žádoucí emoce a komunikuje hodnoty společnosti. Logo a vizuální styl pak v takovém případě výrazně přispívají k celkové tvorbě image společnosti.


A co vaše logo a vizuální styl? Jste opravdu nepřehlédnutelní?