: Profesionální tvorba www stránek, e-shopů a webových aplikací. Poskytujeme služby internetového marketingu s důrazem na SEO optimalizaci a PPC a bannerové kampaně.


Google Penguin 2.0 – aktualizace algoritmu vyhledávání


Google koncem minulého měsíce nasadil ohlašovanou aktualizaci vyhledávání, která se projevila o půlnoci z 22. na 23. května. Změny se dotkly zejména nejvíce konkurenčních frází, na něž řada webů zaznamenala značný propad v pozicích.Co to přineslo?

V algoritmu je nyní kladen ještě větší důraz na kvalitní odkazový profil webu – tj. kvalitu zpětných odkazů, které vedou na váš web z jiných webů. Veškeré zakázané či „sporné“ praktiky linkbuildingu, jako jsou placené odkazy, odkazování z diskuzních fór, výměna odkazů v patičkách nebo hromadná registrace do katalogů tak nejen že nejsou účinné, ale dokonce představují pro váš web potenciální nebezpečí.

Hesly Google jsou „přirozenost“ a „různorodost“. Vše, co vypadá nepřirozeně a indikuje výše uvedené praktiky je důvodem ke snížení pozic.

  • V oblasti anchor textů to znamená, že například pokud na váš web vedou ve velké míře či převážně jen odkazy s identickým textem, např. „Tvorba webových stránek“, tak máte problém. V kurzu jsou naopak odkazy s různým anchor textem a odkazy s převahou čisté URL adresy, jako je odkazování typu „ … více informací najdete na www.inexes.cz“.
  • Důležité také je, aby odkazy vedly nejen na úvodní stránku, ale i na podstránky – v e-shopu například přímo na konkrétní produkt.
  • Mnoho odkazů z jedné domény je pro roboty vyhledávače signálem "placené reklamy". Proto například odkazy z 10 PR článků umístěných na jednom portálu nepředstavují z hlediska odkazového profilu požadovanou kvalitu.
  • Nejlepší jsou samozřejmě i nadále odkazy z kvalitních a autoritativních webů. Právě kvalita tak nyní ještě více vítězí nad kvantitou.

SEO v roce 2013

Ještě více se tedy posiluje trend, v kterém SEO představuje integrální součást celkové marketingové strategie firmy. Dělat efektivní SEO není možné bez toho, abyste měli jasně promyšlenou online propagaci, disponovali hodnotnou obsahovou strategií a byli dostatečně aktivní na sociálních sítích.

  • Musíte nabízet hodnotný obsah, který je odpovědí na veškeré potřeby a přání vašich potenciálních i současných zákazníků. A nabízet byste ho měli nejen na svém webu, ale ideálně všude tam, kde je vaše cílová skupina.
  • Podstatná je také diverzifikace online aktivit. Spoléhat se jen na příliv zákazníků z přirozeného vyhledávání je krátkozraké. Na čas to sice může fungovat, ale rozhodně to není dlouhodobě udržitelný obchodní model.