: Profesionální tvorba www stránek, e-shopů a webových aplikací. Poskytujeme služby internetového marketingu s důrazem na SEO optimalizaci a PPC a bannerové kampaně.


Časté otázky


Klienti eMarketingu nám před zahájením spolupráce často pokládají obdobné dotazy. Ty nejčastější společně s odpovědmi si můžete přečíst níže.


         
Chci eMarketing   Proč právě Inexes?    Reference
         

Pravidelné konzultace probíhají v předem stanoveném termínu, a to 1) osobně v sídle společnosti Inexes nebo 2) online, prostřednictvím Skype rozhovoru. Vlastní průběh záleží na aktuálním stavu projektu a prací. Obecně však mají konzultace následující harmonogram.

  1. Zhodnocení plnění cílů a úkolů, které jsme si určili na předešlé konzultaci.
  2. Návrhy na další zlepšení webu dle jednotlivých oblastí eMarketingu.
  3. Formulování plánu na nadcházející období.

V případě, že se klient z plánované konzultace omluví alespoň 24 hodin předem, sjednáme náhradní termín. Jinak konzultace bez náhrady propadají. Konzultace také nelze převádět do následujícího měsíce a kumulovat je.

Práva a povinnosti klienta i poskytovatele služby eMarketing jsou ošetřeny smlouvou. Nechce-li klient z jakýchkoli důvodů pokračovat ve spolupráci, lze smlouvu jednoduše vypovědět. Výpovědní lhůta je 1 měsíc.

Konzultace probíhají v sídle společnosti Inexes nebo formou online rozhovorů.

Standardně poskytujeme tři tarify – Základ, Standard a Profesional. Tyto tarify vycházejí z našich dlouholetých zkušeností s weby různého rozsahu a zaměření. V případě potřeby lze samozřejmě sjednat tarif Individual, který přesně přizpůsobíme vašim potřebám a možnostem.

Pokud  v daném měsíci nevyčerpáte veškeré kreditní prostředky, automaticky se vám převedou do dalšího měsíce. V tomto měsíci však musíte vyčerpat alespoň polovinu aktuálního kreditu.


Nenašli jste odpověď na otázku, která vás zajímá. Neváhejte se nás kontaktovat.